top of page

Business Membership Registration Form

Đăng ký hội viên Doanh nghiệp

Online Membership Registration 

Pls register following below :

arrow&v
arrow&v
arrow&v
your Logo | Logo Doanh nghiệp

We would like to submit the membership application form and transfer the Member fee of VND 5,500,000 to VDAS (VAT tax included).

Sau khi tham khảo điều lệ, các qui chế & quyền lợi hội viên - chúng tôi muốn đăng ký tham gia vào Hội và chuyển khoản số tiền 5.500.000đ cho hội phí VDAS (đã bao gồm VAT).

bottom of page