top of page
z3410906981078_0e66d3a286ac153d3eb339c05d49086e.jpg

GUEST REGISTRATION
ĐĂNG KÝ THAM DỰ

arrow&v

VENUE / ĐỊA ĐIỂM : 

New World Saigon Hotel

TIME / THỜI GIAN:

Tuesday, May 24th  2022 | from 02:00PM - 17:30PM

Free ticket for VDAS Member 

Entrance Ticket 1,400,000 VND  / pax

For Designers - only 1,000,000 VND / pax

Khách vãng lai | Non-member
Hội viên | VDAS member
Payment option | Cách thức thanh toán
bottom of page