SPIN project | Dự án SPIN

Dự án phối hợp với tổ chức SPIN (Châu âu) kéo dài 3 tháng, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất có liên quan đến mẫu mã thiết kế tìm kiếm các giải pháp sử dụng nguyên vật liệu thân thiện môi trường, ứng dụng vào thực tế


3 views0 comments

VDAS DESIGN ASSOCIATION | HCMC - VIETNAM

273 Dien Bien Phu st, D.3 - HCM City, Vietnam

Tel.  (84) 28-36368449  - (84) 867451.671 - info@vietnamdesign.org.vn

www.vietnamdesign.org.vn | www.vietnamdesignweek.org

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon