top of page

Hochiminh city Tourism - Souvenir Design Contest

Đăng ký tham gia cuộc thi | Register Form

Bạn cần hoàn tất đăng ký tham gia cuộc thi theo qui định của Ban tổ chức, link nộp bài dự thi sẽ được e.mail cho Bạn sau khi Bạn đã hoàn tất đăng ký. Please finish register following request from Organizer, submission link will send to you upon receiving of register.

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
bottom of page