top of page

Thank you !

Please finish your participation fee following details below:

  • Beneficiary: CONG TY PHAT TRIEN THIET KE VIET NAM

  • Account No:  100073417500001 

  • At Nam A bank 

  • Or fast transfer to wallets: momo / zaloPay / ViettelPay: 0839920004

(Please note your info while transfer)

-------------------------------------------------------

Cám ơn Bạn đã đăng ký tham gia sự kiện

Bạn vui lòng hoàn tất lệ phí theo thông tin bên dưới:

  • CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ VIỆT NAM

  • Tài khoản số:  100073417500001

  • Tại Ngân hàng Nam Á – Hội sở chính

  • Hay thanh toán nhanh qua ví momo / zaloPay / ViettelPay: 0839920004

(lưu ý xin ghi rõ nội dung khi thanh toán)

bottom of page