top of page
Lá bóng
< Back

Trường Đại học Kiến Trúc tp HCM

University of Architecture Ho Chi Minh City

Khoa MTCN đang đào tạo chương trình đại học cho 3 ngành Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời Trang và Thiết kế Sản Phẩm Công Nghiệp, và bắt đầu tuyển sinh cho 2 chuyên ngành mới là Thiết kế minh họa và Thiết kế sản phẩm nội thất. Tiến trình giảng dạy các môn học thiết kế triển khai theo các giai đoạn: Nghiên cứu thiết kế - Ý tưởng - Giải pháp - Thành phẩm.

Trường Đại học Kiến Trúc tp HCM

Hình thành từ năm 1993 với cơ sở đầu tiên đặt tại đại học Bách Khoa Thành phố Hồ chí Minh, từ năm 1995, khoa Mỹ thuật Công nghiệp (MTCN) chính thức chuyển về dưới sự quản lý của đại học Kiến Trúc Tp.HCM - là nơi đào tạo ngành thiết kế ứng dụng đầu tiên ở miền Nam Việt Nam. Khoa MTCN đã được nuôi dưỡng trong môi trường ứng dụng rất phù hợp, đầy tràn sức sống công nghiệp là thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố năng động và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Đây là một trong những lợi thế quan trọng góp phần vào sự phát triển lớn mạnh không ngừng về qui mô, sự phong phú về đội ngũ giảng viên với kiến thức chuyên môn cập nhật cao, sự thực tế giữa nội dung giảng dạy và thực trạng ứng dụng ngành nghề trong xã hội.

Trải qua 20 năm với những biến đổi liên tục dưới sự lãnh đạo của các Trưởng Khoa là những nhà chuyên môn đầu ngành của Việt Nam như nhà thiết kế Vũ Hiền, nhà thiết kế Lê Sỹ Hoàng, nhà thiết kế Nguyễn Đức Ánh và hiện nay là nhà thiết kế - Tiến sĩ Ngô Thị Thu Trang, mỗi nhiệm kỳ là một chặng đường đánh dấu sự trưởng thành cuả Khoa MTCN.

Xem các thiết kế của trường:
bottom of page