top of page
Lá bóng
< Back

Trường Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật

Ho Chi Minh City University of Technology and Education

Khoa In và Truyền thông phấn đấu trở thành đơn vị uy tín hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật in, truyền thông và thiết kế đồ họa trong nước và từng bước vươn tầm đến khu vực và quốc tế.

Trường Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật

Phát triển khoa In và Truyền thông trở thành đơn vị dẫn đầu về đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn tốt, năng lực sáng tạo cao, có phẩm chất và nhân cách tốt trong lĩnh vực in, thiết kế đồ hoạ. Kết hợp giữa Khoa, Nhà trường và Doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất góp phần cho sự phát triển Công nghiệp hoá & Hiện đại hoá đất nước.

Khoa In và Truyền thông lấy tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo làm kim chỉ nam cho hoạt động và phát triển của mình.

Xem các thiết kế của trường:
bottom of page