Due to the Covid - 19, the VDAS YEAR - END PARTY on Feb 03, 2021 will be postponed and will be celebrated the New Year Party in early March 2021

DO COVID NÊN TIỆC TÂT NIÊN ĐÃ HỦY, XIN LỖI QUÝ KHÁCH & CÁC BẠN.

MONG SỚM GẶP LẠI VÀO DỊP TIỆC TÂN NIÊN THÁNG 3

YEAR-END PARTY3-01.png
Slide4.PNG
(VDAS) Year-end Party Profile _ English.
Slide2.PNG
Slide5.PNG
venue.png
Entrance Ticket