top of page

HCMC ARCHITECTURE UNIVERSITY

Khoa luôn kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp, hiệp hội nghề, các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế để hợp tác trong các dự án chuyển giao công nghệ, trao đôi tri thức, cập nhật công nghệ kỹ thuật, giới thiệu việc làm, và tham khảo các ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng để đảm bảo đầu ra là những sinh viên có năng lực chuyên môn cao, bám sát nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp.

92836 (1)_edited.jpg

We are in the process of receiving topics from Enterprises for next year's graduation projects. We appreciate your support and collaboration.

bottom of page