Yêu cầu phối hợp tổ chức các khóa đào tạo

Proposal for trainning Design Course

Nếu các bạn có niềm đam mê chia sẻ các trải nghiệm & kiến thức mới đến các thế hệ trẻ, xin đừng ngần ngại cung cấp chúng tôi các thông tin & nội dung yêu cầu dưới đây. Tùy theo thông tin, chúng tôi sẽ sớm phản hồi  cho các bạn | If you have the passion to share with the young generations, please provide us your course details & informations below: 

Your infomation | Thông tin cá nhân

arrow&v
arrow&v

Course offer | Thông tin các khóa học dự kiến cung cấp

Course 1 | Khóa 1:

Course 2 | Khóa 2:

Upload File | tải file tham khảo