top of page

SAIGON TECHNOLOGY UNIVERSITY (STU)

Hòa nhập cùng xu thế chung của thế giới hiện nay, triết lý ‘Thiết kế cho phát triển bền vững’ được chúng tôi lựa chọn là tiêu chí nền tảng để đào tạo các nhà thiết kế cho tương lai. Song song với các kỹ năng chính trong chuyên môn của lĩnh vực thiết kế, các khóa học được thiết kế nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phong phú hỗ trợ cho quá trình làm việc thực tiễn như: kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, kỹ năng hoạch định, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sáng tác.

92836 (1)_edited.jpg

We are in the process of receiving topics from Enterprises for next year's graduation projects. We appreciate your support and collaboration.

bottom of page