top of page

Khóa học:

Fashion Design Portfolio - Process of making

Học phí:

Thời lượng:

miễn phí

Khai giảng:

4 giờ

Địa điểm học:

20/8

273 Điện Biên Phủ, Q.3

Fashion Design Portfolio - Process of making

Giảng viên:

CHOU CHENGBAN PHUKAN

Fashion Design and Beauty Expert

Nội dung khóa học:

Khoá học Danh mục thời trang và kiến thức cơ bản về thiết kế có liên quan đến:
1. Quy trình và lập kế hoạch cho danh mục
2. Khái niệm và các yếu tố thiết kế
3. Phát triển một bộ sưu tập (Trình bày bảng Mood)
- Nghiên cứu và phát triển
- Sơ đồ tư duy
4. Bảng màu, mẫu và kết cấu
5. Hình ảnh minh họa, kết xuất và phát triển thiết kế
- Cách điệu
- Render
- Phân loại mẫu
6. Bản phác thảo phẳng, Bảng chi phí, Tiếp thị 4P, Kế hoạch thu thập mẫu
7. Biên dịch bố cục bản trình bày thiết kế
8. Nộp và chỉnh sửa hàng may mặc / mẫu
9. Trình bày cuối cùng

DANGKY.png
bottom of page