top of page

VÉ THAM QUAN

TRIỂN LÃM |

e-TICKETS

Bạn vui lòng đăng ký theo qui định, link vào xem Triển lãm sẽ gởi qua mail cho Bạn sau khi hoàn tất đăng ký. Cám ơn!

Please fill out the form below! We will send out a link to visitors of the exhibition after you registered. Thank you!

EAN13-barcode-example-300x196-1 (2).jpg
bottom of page