Individual Membership Registration Form

Đăng ký hội viên cá nhân

 

Online Membership Registration 

Pls register following below :

arrow&v
arrow&v
arrow&v
Your picture | Ảnh chân dung
Upload supported file (Max 2MB)
arrow&v

We would like to submit the membership application form and transfer the Member fee of VND 1,000,000 to VDAS.

Sau khi tham khảo điều lệ, các qui chế & quyền lợi hội viên - chúng tôi muốn đăng ký tham gia vào Hội và chuyển khoản số tiền 1.000.000đ cho hội phí VDAS.

VDAS DESIGN ASSOCIATION | HCMC - VIETNAM

273 Dien Bien Phu st, D.3 - HCM City, Vietnam

Tel.  (84) 28-36368449  - (84) 867451.671 - info@vietnamdesign.org.vn

www.vietnamdesign.org.vn | www.vietnamdesignweek.org

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon