top of page
92836 (1).jpg

Chương trình hỗ trợ Sinh viên thực tập & tìm kiếm kinh nghiệm thực tế

Bằng cách tham gia chương trình thực tập của chúng tôi, sinh viên có được những cơ hội tuyệt vời để hoàn thiện kiến thức và nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình.

Cam kết của chúng tôi không chỉ dừng lại ở vịệc bố trí các cơ hội thực tập được tuyển chọn chu đáo và dành riêng cho các công ty thiết kế hàng đầu. Chương trình này đảm bảo rằng những sinh viên tham gia sẽ được tiếp xúc với những thách thức đa dạng và các giải pháp đổi mới, làm phong phú thêm hành trình học tập và giúp các bạn có những bước đi vững chắc vào tương lai

"Những bước đi đầu tiên hướng tới sự nghiệp"

Cung cấp thông tin ứng tuyển

(lưu ý: chỉ dành cho sinh viên từ năm 3 trở lên)

Thông tin cá nhân:

Upload File (jpg, png... max 2MB)

Các thông tin tham khảo năng lực:

Các thông tin khác:

bottom of page