top of page
Image by NordWood Themes

Mr. HỒ TẤN DƯƠNG

Mr. HỒ TẤN DƯƠNG

President | VDAS Design Association HCMC Vietnam.

VIETNAM

Mr. Duong Ho is the President of VDAS Design Association, an organization belonging to the Industry & Trade Department of Hochiminh City, Vietnam. The main mission is to plan and develop national design strategies to connect Vietnamese creative designers, businesses, design educators, national and international organizations. VDAS also enhances the creative design industry in Vietnam and promotes the design thinking process to change the perception of society in regards to overcoming national challenges and to build up Vietnam's design identity with the sole purpose of being recognized globally.

Mr. Duong Ho has a background as an interior designer who has worked for more than 30 years in many different fields related to creative design, both locally and overseas. He is one of the first and leading interior design experts in Vietnam since the opening of the Vietnamese economy in the 1990s. He has contributed and participated in the design of many diverse interior projects, and lifestyle products for many famous global brands. With the opportunities to participate in overseas workshops, training courses and international events worldwide, he is always dedicated to the development of changing the mindset for Vietnamese design with the new trends and contemporary styles from Northern Europe, applying and bringing new materials and technology into the Vietnamese interior market.

He is also the founder of VMARK Vietnam Design Institute, which was established with a clear mission to become a unique and leading professional design institution in Vietnam, specializing in providing design education and incubation on multiple levels of professional development for people who love creative design.

From 2019, Mr. Duong Ho, with his partner, has initiated the launching of the VMARK Vietnam Interior Design Week & Vietnam Design Awards, which is, to this day, the FIRST professional CREATIVE DESIGN AWARD in Vietnam to evaluate and reward the best-applied designs in Vietnam for better awareness for businesses and citizens about the importance of vitality in design from their daily activities to the country's competitiveness.

Since leading VDAS Design Association, Mr. Duong Ho has been invited to many international interior design events in Asia-Pacific and Europe, and has been invited to be the juror of some of the most authoritative design awards, such as the Singapore Interior Design Awards, Asia Pacific Interior Design Awards, CIDA China Design Awards, International Industrial Design Awards, etc.

Ông Dương Hồ là Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế VDAS, một tổ chức trực thuộc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nhiệm vụ chính là hoạch định và phát triển các chiến lược thiết kế quốc gia để kết nối các nhà thiết kế sáng tạo Việt Nam, các doanh nghiệp, các nhà đào tạo thiết kế, các tổ chức trong nước và quốc tế. VDAS cũng tăng cường ngành thiết kế sáng tạo tại Việt Nam và thúc đẩy quá trình tư duy thiết kế để thay đổi nhận thức của xã hội về việc vượt qua các thách thức quốc gia và xây dựng bản sắc thiết kế Việt Nam với mục đích duy nhất là được công nhận trên toàn cầu.

Ông Dương Hồ có kinh nghiệm là một nhà thiết kế nội thất đã có hơn 30 năm làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến thiết kế sáng tạo, cả trong và ngoài nước. Ông là một trong những chuyên gia thiết kế nội thất đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam kể từ khi nền kinh tế Việt Nam mở cửa vào những năm 1990. Anh đã góp sức và tham gia thiết kế nhiều dự án đa dạng về nội thất, sản phẩm phong cách sống cho nhiều thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Với cơ hội tham gia các hội thảo, khóa đào tạo ở nước ngoài và các sự kiện quốc tế trên toàn thế giới, anh luôn tâm huyết với việc phát triển thay đổi tư duy thiết kế Việt Nam với các xu hướng mới và phong cách đương đại từ Bắc Âu, ứng dụng và đưa các vật liệu và công nghệ mới vào thiết kế. thị trường nội thất Việt Nam.

Ông cũng là người sáng lập VMARK Vietnam Design Institute, được thành lập với sứ mệnh rõ ràng là trở thành một học viện thiết kế chuyên nghiệp độc đáo và hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp giáo dục thiết kế và ươm tạo phát triển chuyên môn ở nhiều cấp độ cho những người yêu thích thiết kế sáng tạo.

Từ năm 2019, ông Dương Hồ cùng với đối tác của mình đã khởi xướng việc ra mắt Tuần lễ Thiết kế Nội thất Việt Nam VMARK & Giải thưởng Thiết kế Việt Nam, cho đến nay đây là GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ SÁNG TẠO chuyên nghiệp ĐẦU TIÊN tại Việt Nam nhằm đánh giá và trao thưởng cho những thiết kế xuất sắc nhất.

bottom of page