top of page
Image by NordWood Themes

Prof. PATRICK FONG

Prof. PATRICK FONG

President | APDC Awards for Elite.
Asia Pacific Design Center.
Professor at China Academy of Art

HONG KONG

Professor Fong is a registered Professional Interior Designer of IIDA (U.S.A), Chartered Society of Designers (UK) and member of AIA (USA) He was elected as the Chairman of the Hong Kong Interior Design Association from 1993-1995. During his 30 years of practice, he completed more than 1,000 major projects located in Mainland China, London, Malaysia, Singapore, Japan, Taiwan, Hong Kong and the USA, and receiving more than 100 design awards.

In addition, Mr. Fong lectured at the Hong Kong University and The Tsing Hua University in Bejing China. He also sat on the judging panel for the Asia Pacific Interior Design Award competition and the examination panels for various design institutes. Presently Mr. Fong is the Professor of The China Academy of Art in Hangzhou China, rating the best art academy in China. In 2005, he established the “Most Original Design Award- Patrick Fong” in China to encourage young designers on creatively thinking.

Giáo sư Fong là Nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp đã đăng ký của IIDA (Hoa Kỳ), Hiệp hội thiết kế công chứng (Anh) và là thành viên của AIA (Hoa Kỳ). Ông được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội thiết kế nội thất Hồng Kông từ năm 1993-1995. Trong 30 năm hành nghề của mình, ông đã hoàn thành hơn 1.000 dự án lớn ở Trung Quốc đại lục, London, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông và Hoa Kỳ, đồng thời nhận được hơn 100 giải thưởng thiết kế.

Ngoài ra, ông Fong còn giảng dạy tại Đại học Hồng Kông và Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông cũng ngồi trong ban giám khảo cho cuộc thi Giải thưởng Thiết kế Nội thất Châu Á Thái Bình Dương và ban giám khảo cho các học viện thiết kế khác nhau. Hiện tại ông Fong là Giáo sư của Học viện Nghệ thuật Trung Quốc tại Hàng Châu Trung Quốc, được đánh giá là học viện nghệ thuật tốt nhất ở Trung Quốc. Năm 2005, anh thành lập “Giải thưởng Thiết kế nguyên bản nhất- Patrick Fong” tại Trung Quốc để khuyến khích các nhà thiết kế trẻ suy nghĩ sáng tạo.

bottom of page