top of page
Nền đen
Image by Brecht Corbeel

Product Design
Exhibition 2024

Mỗi thiết kế & mỗi ý tưởng không chỉ phản ánh xu hướng đương đại mà còn thể hiện cá tính và phong cách riêng biệt của nhà thiết kế.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok
Tiện ích kỹ thuật số

Technology | Electronic Goods

SẢN PHẨM ABC

NGUYỄN VĂN A

Đại học Văn Lang

Xe điện

Transportation Solution

SẢN PHẨM DEF

NGUYỄN VĂN B

Đại học Văn Lang

Khái niệm sản phẩm

Industrial Product | Appliance

SẢN PHẨM GHI

NGUYỄN VĂN C

Đại học Văn Lang

Trang trí nội thất

Furniture |

Home Decor

SẢN PHẨM ABC

NGUYỄN VĂN D

Đại học Văn Lang

Toy and Onesie

Toy Creations

SẢN PHẨM ABC

NGUYỄN VĂN E

Đại học Văn Lang

bottom of page