top of page
Screenshot 2021-09-20 153259.jpg

ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp

Hanoi Design University

Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp được kết nối bởi nhiều giai đoạn lịch sử, phản ánh sự đi lên, trưởng thành theo những quy luật chung tất yếu, khách quan, đồng thời cho thấy sự tích cực chủ động nỗ lực phấn đấu vươn lên của các thế thệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên đối với sự nghiệp xây dựng, củng cố, phát triển từ giai đoạn đầu thành lập cho đến ngày nay và những năm tiếp theo.

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (ĐH MTCN) được thành lập năm 1949, là Trường duy nhất chuyên đào tạo cán bộ chuyên ngành Mỹ thuật Công nghiệp.
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đào tạo 13 ngành bao gồm:
- Ngành Thiết kế Nội thất
- Ngành Điêu khắc
- Ngành Hội họa
- Chuyên ngành Hoành tráng
- Chuyên ngành Sơn mài
- Ngành Gốm
- Ngành Đồ họa
- Ngành Thiết kế Thời trang
- Ngành Thiết kế Công nghiệp
- Chuyên ngành Thiết kế Đồ chơi & PTHT Học tập
- Chuyên ngành Thiết kế thủy tinh nghệ thuật
- Chuyên ngànhTrang trí Kim loại
- Chuyên ngànhThiết kế Trang sức
- Chuyên ngành Thiết kế Dệt

We are in the process of receiving topics from Enterprises for next year's graduation projects. We appreciate your support and collaboration

bottom of page