top of page
Abstract Futuristic Background

5 Design Universities participating in the exhibition

DH Công nghệ Saigon (STU)

Saigon Technology University

"Thành lập vào đầu năm 2007, khoa Design đang được nhà trường chú trọng đầu tư phát triển mạnh mẽ. Với chương trình hiện đại theo hệ thống tín chỉ, Khoa hiện đào tạo gần 1000 sinh viên ở các bậc đại học, cao đẳng và liên thông hoàn chỉnh đại học
Established in early 2007, the Faculty of Design is being strongly invested and developed by the school. With a modern program according to the credit system, the Faculty currently trains nearly 1000 students at the university, college and university levels.

Placeholder Image

ĐH Kiến Trúc TP.HCM (UAH)

HCMC Architecture University

Khoa Mỹ thuật Công nghiệp (MTCN) - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là cái nôi đào tạo ngành thiết kế ứng dụng đầu tiên ở miền Nam Việt Nam. Khoa đã có bề dày kinh nghiệm và uy tín về chuẩn chất lượng hơn 25 năm đào tạo về các ngành nghề thiết kế, trong đó nổi bật vế: Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang
Design Falculty - Ho Chi Minh City University of Architecture is the first applied design training cradle in the South of Vietnam. Faculty has a long experience and reputation for quality standards for more than 25 years of training in design professions, in which the following are prominent: Industrial Design, Graphic Design, Fashion Design.

The Plum wine dispenser is now available as a built-in appliance, offering further options for kitchen integration for customers, builders, and designers. Like the countertop unit, it is designed to hold and dispense two standard-size bottles of wine. Once inserted, the onboard artificial intelligence scans the label to identify the varietal, chills each bottle to its individual ideal serving temperature, and preserves open bottles for up to 90 days. The unit is available in a black or stainless steel finish, fits in a standard 24-inch opening, and installs flush with the surrounding cabinetry

ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp

Hanoi Design University

Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp được kết nối bởi nhiều giai đoạn lịch sử, phản ánh sự đi lên, trưởng thành theo những quy luật chung tất yếu, khách quan, đồng thời cho thấy sự tích cực chủ động nỗ lực phấn đấu vươn lên của các thế thệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên đối với sự nghiệp xây dựng, củng cố, phát triển từ giai đoạn đầu thành lập cho đến ngày nay và những năm tiếp theo.

Placeholder Image

ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU)

Ton Duc Thang University

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) được thành lập năm 1997, là Trường công lập tự chủ thành công nhất Việt Nam, xếp hạng Top 500 thế giới (theo THE World University Rankings cho kỳ xếp hạng 2022) và là Đại Học Việt Nam đầu tiên được QS Star xếp hạng 4 sao/5 sao
Ton Duc Thang University (TDTU) was established in 1997, is the most successful autonomous public university in Vietnam, ranked in the Top 500 in the world (according to THE World University Rankings for the 2022 ranking period) and the Vietnamese university. The first male to be rated 4 stars / 5 stars by QS Star.

ĐH Văn Lang (VLU)

Văn Lang University

"Học ngành Thiết kế Công nghiệp (TKCN) - ĐH Văn Lang, sinh viên luôn được học song song giữa lý thuyết và thực hành. Ngoài những giờ học trên giảng đường thì xưởng sản xuất chính là nơi để các bạn thỏa chí sáng tạo
Studying Industrial Design - Van Lang University, students always learn parallel between theory and practice. In addition to the classroom hours, the production workshop is the place for you to be creative."

bottom of page