top of page

Binh duong handicraft design & Branding seminar | Hội thảo thiết kế thủ công mỹ nghệ Bình dương

Updated: Mar 13, 2020

This seminar was organized for purposes as sharing experiences in the building of brand and foreign market penetration of handicraft and ceramic products. Participate design for handicraft items

In addition, the representative leader of VDAS South Office and Ms. Sammy Easrwood _ Designer from Vight Company and representative leader of Minh Long Ceramic Company had presented at senimar

------

HỘI THẢO THIẾT KẾ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI BÌNH DƯƠNG

Hội thảo được tổ chức với mục đích chia sẻ kinh nghiệm trong việc thiết kế xây dựng mẫu mã mới, cải tiến thương hiệu để thúc đẩy việc thâm nhập thị trường nước ngoài của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gốm sứ và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác .

Hội thảo được sự hỗ trợ từ bà Sammy Easrwood _ Nhà thiết kế từ Công ty Vight và đại diện của Công ty Gốm sứ Minh Long đã phối hợp trình bày tại senimar .bottom of page