top of page

Design Education Renovation Conference | Hội thảo quốc gia về đổi mới giáo dục thiết kế

On 25th, June 2016, association had coordinated with SaiGon Technology University (STU), had organized the conference "innovation of training in application Design in Vietnam".

------

Vào ngày 25 tháng 6, hiệp hội đã phối hợp với Đại học Công nghệ Saigon (STU) và 1 số các trường DH khác trên toàn quốc có đào tạo chuyên ngành thiết kế mỹ thuật ứng dụng để tổ chức hội thảo giáo dục "đổi mới đào tạo Mỹ thuật ứng dụng tại Việt Nam".

Các đại biểu đã trình bày các hạn chế trong giáo trình giáo dục thiết kế hiện nay và các giải pháp để cải tiến, cập nhật các xu hướng trên thế giớiComments


bottom of page