top of page

Furniture design workshop | Khóa huấn luyện thiết kế đồ gỗ

Tìm kiếm ý tưởng & cách thức khai triển thiết kế cho 1 sản phẩm furniture hiện đại là đề tài được nhà thiết kế Micheal F trình bày tại workshop kéo dài 2 ngày .

Tham dự là 30 doanh nghiệp & hiệp hội sản xuất tại TP.HCM và Bình Dương có liên quan đến thiết kế sản phẩm


Commentaires


bottom of page