Furniture design workshop | Khóa huấn luyện thiết kế đồ gỗ

Tìm kiếm ý tưởng & cách thức khai triển thiết kế cho 1 sản phẩm furniture hiện đại là đề tài được nhà thiết kế Micheal F trình bày tại workshop kéo dài 2 ngày .

Tham dự là 30 doanh nghiệp & hiệp hội sản xuất tại TP.HCM và Bình Dương có liên quan đến thiết kế sản phẩm


26 views0 comments

VDAS DESIGN ASSOCIATION | HCMC - VIETNAM

273 Dien Bien Phu st, D.3 - HCM City, Vietnam

Tel.  (84) 28-36368449  - (84) 867451.671 - info@vietnamdesign.org.vn

www.vietnamdesign.org.vn | www.vietnamdesignweek.org

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon