Icham signing ceremony | Lễ ký kết hợp tác với Icham (Italia)

Lễ ký kết MOU với Hiệp hội Doanh nghiệp Icham (Italia), mở ra triển vọng hợp tác toàn diện giữa 2 hiệp hội trong tương lai


3 views0 comments

VDAS DESIGN ASSOCIATION | HCMC - VIETNAM

273 Dien Bien Phu st, D.3 - HCM City, Vietnam

Tel.  (84) 28-36368449  - (84) 867451.671 - info@vietnamdesign.org.vn

www.vietnamdesign.org.vn | www.vietnamdesignweek.org

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon