top of page
Lá bóng
< Back

Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp

University of Industrial Fine Art

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp được thành lập 1949, tiền thân là trường Quốc gia Mỹ nghệ. Năm 1984 Trường đổi tên thành Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, hiện nay Trường có ba hệ đào tạo chính: hệ Đại học chính quy, hệ Đại học liên thông và hệ Sau đại học.

Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đào tạo Đại học gồm 08 ngành: Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Nội thất, ngành Gốm, ngành Sơn mài, ngành Hội họa, ngành Điêu khắc. Ngoài ra trường còn đào tạo một số ngành: thiết kế Trang sức, thiết kế Trang trí dệt, thiết kế Thủy tinh, thiết kế Trang trí kim loại, thiết kế Đồ chơi và phương tiện hỗ trợ học tập.

Hệ sau đại học đào tạo 02 ngành: ngành Thiết kế Mỹ thuật ứng dụng, ngành Lý luận và lịch sử Mỹ thuật ứng dụng.

Thời gian đào tạo: Đại học 5 năm, Đại học liên thông 2 năm, Sau đại học 2 năm.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân, thạc sỹ Mỹ thuật Công nghiệp, có trình độ và khả năng thiết kế, sáng tác các sản phẩm Mỹ thuật Công nghiệp đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của xã hội.

Xem các thiết kế của trường:
bottom of page