top of page

Khóa học:

KHÓA HỌC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (CLOSED)

Học phí:

Thời lượng:

miễn phí

Khai giảng:

3 giờ

Địa điểm học:

CLOSED

273 Điện Biên Phủ, Q.3


KHÓA HỌC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (CLOSED)

Giảng viên:

TRƯƠNG THÙY TRANG

Nguyên Giám đốc Trung tâm sở hữu trí tuệ

Nội dung khóa học:

I. Phần 1 Sở hữu trí tuệ tài sản vô hình có giá trị
1. Một số nét cơ bản về sở hữu trí tuệ/SHTT
2. Nhận dạng các đối tượng SHTT khi sáng tạo thiết kế
3. Cách thức xác lập quyền sở hữu tài sản
4. Một vài ví dụ về tổ chức quản lý và khai thác tài sản

Phần 2: Phác thảo cách thức phát triển tài sản trí tuệ tại VDAS
1.Bảo hộ Nhãn hiệu, logo
2. Xây dưng chính sách SHTT của VDAS
3. Hình thành dự án XD tổ chức Quản lý tập thể cho các nhà thiết kế TP

DANGKY.png
bottom of page