top of page
Image by NordWood Themes

Mr. ĐẶNG HUỲNH ANH TUẤN

Mr. ĐẶNG HUỲNH ANH TUẤN

Vice Chairman of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong Hospitality Joint Stock Company

VIETNAM

Mr. Dang Huynh Anh Tuan with in-depth knowledge of tourism management, and rich experience in management and administration when he used to be a member of the Board of Directors and General Director of large-scale companies under TTC Group. before taking the position of Member of the Board of Directors of TTC Hospitality from 2017 and Vice Chairman of the Board of Directors from 2021 to the present. His fierceness and flexibility in direction and administration have helped him to accompany the Board of Directors to come up with sustainable development strategies.
Since 2015, when incumbent as Vice Chairman of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong Lam Dong Tourism Joint Stock Company (TTC Lam Dong), he has ""fallen in love"" with Valley of Love - the heart of the misty land of Da Lat. Therefore, jointly planning investment strategies and developing tourist areas is not only a responsibility but also comes from a love for this destination. He believes that the green artifacts, close to nature as well as environmentally friendly works in the Valley of Love will contribute to further promoting the beautiful and romantic image of this place to a large number of tourists domestically and internationally.

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn với kiến thức chuyên sâu về quản trị du lịch, bề dày kinh nghiệm quản trị, điều hành khi từng đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của các công ty quy mô lớn trực thuộc Tập đoàn TTC trước khi đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT TTC Hospitality từ năm 2017 và Phó Chủ tịch HĐQT từ năm 2021 đến nay. Quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành đã giúp Ông đồng hành cùng HĐQT đưa ra những chiến lược phát triển bền vững.
Từ năm 2015, khi đương nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (TTC Lâm Đồng), Ông đã “phải lòng” Thung lũng Tình yêu – trái tim của xứ sở sương mù Đà Lạt. Vì vậy, cùng hoạch định các chiến lược đầu tư và phát triển khu du lịch không chỉ là trách nhiệm mà còn xuất phát từ tình yêu dành cho điểm đến này. Ông tin rằng những tạo tác xanh, gần gũi thiên nhiên cũng như các công trình thân thiện môi trường tại Thung lũng Tình yêu sẽ góp phần quảng bá sâu rộng hơn nữa hình ảnh tuyệt đẹp và lãng mạn của nơi này đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

bottom of page