top of page
Image by NordWood Themes

Mr. TATU AHLROOS

Mr. TATU AHLROOS

IFI President-Elect (Finland)
Senior Interior Architect, Synopsis Architects Ltd.
Served as Chairman for Sisustusarkkitehti SIO / TaM, the association of Finnish interior architects until 2021

FINLAND

ifiworld.org/

Tatu Ahlroos was the Chairman for Sisustusarkkitehti SIO / TaM, the association of Finnish Interior Architects until 2021. He held the position for 5 of his 12 years working as a professional in the field of design and architecture. Tatu is currently Senior Interior Architect at Synopsis Architects Ltd, a Helsinki based architectural office specialized in demanding renovation projects. In 2008, Tatu also founded his own company, Taking Care of Design. This is a Helsinki based design office, working with interiors, graphic design and soundscapes. He holds a degree in Furniture Design, as well as having completed a Master’s Degree in Interior Architecture from Aalto University. During his studies, he also explored themes of Aesthetics, Urban Planning, Spatial Design. His Master’s Thesis focused on dealing with designing urban spaces.

Tatu Ahlroos là Chủ tịch của Sisustusarkkitehti SIO / TaM, hiệp hội Kiến trúc sư Nội thất Phần Lan cho đến năm 2021. Ông đã giữ vị trí này trong 5 năm trong 12 năm làm việc với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế và kiến trúc. Tatu hiện là Kiến trúc sư nội thất cao cấp tại Synopsis Architects Ltd, một văn phòng kiến trúc có trụ sở tại Helsinki chuyên về các dự án cải tạo đòi hỏi khắt khe. Năm 2008, Tatu cũng thành lập công ty riêng của mình, Take Care of Design. Đây là một văn phòng thiết kế có trụ sở tại Helsinki, làm việc với nội thất, thiết kế đồ họa và âm thanh. Anh ấy có bằng Thiết kế Nội thất, cũng như đã hoàn thành bằng Thạc sĩ về Kiến trúc Nội thất của Đại học Aalto. Trong quá trình học, anh cũng khám phá các chủ đề về Thẩm mỹ, Quy hoạch Đô thị, Thiết kế Không gian. Luận án Thạc sĩ của ông tập trung vào việc giải quyết việc thiết kế không gian đô thị.

bottom of page