top of page
Screenshot 2021-09-20 153259.jpg

DH Công nghệ Saigon (STU)

Saigon Technology University

"Thành lập vào đầu năm 2007, khoa Design đang được nhà trường chú trọng đầu tư phát triển mạnh mẽ. Với chương trình hiện đại theo hệ thống tín chỉ, Khoa hiện đào tạo gần 1000 sinh viên ở các bậc đại học, cao đẳng và liên thông hoàn chỉnh đại học
Established in early 2007, the Faculty of Design is being strongly invested and developed by the school. With a modern program according to the credit system, the Faculty currently trains nearly 1000 students at the university, college and university levels.

"Thành lập vào đầu năm 2007, khoa Design đang được nhà trường chú trọng đầu tư phát triển mạnh mẽ. Với chương trình hiện đại theo hệ thống tín chỉ, Khoa hiện đào tạo gần 1000 sinh viên ở các bậc đại học, cao đẳng và liên thông hoàn chỉnh đại học. Với nỗ lực trở thành một trong những nơi đào tạo ngành mỹ thuật công nghiệp có chất lượng hàng đầu, chúng tôi liên tục cập nhật các nội dung và phương pháp đào tạo Design mới nhất từ các nước phát triển. Hòa nhập cùng xu thế chung của thế giới hiện nay, triết lý ‘Thiết kế cho phát triển bền vững’ được chúng tôi lựa chọn là tiêu chí nền tảng để đào tạo các nhà thiết kế cho tương lai. Song song với các kỹ năng chính trong chuyên môn của lĩnh vực thiết kế, các khóa học được thiết kế nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phong phú hỗ trợ cho quá trình làm việc thực tiễn như: kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, kỹ năng hoạch định, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sáng tác.
Khoa hiện đào tạo 5 nhóm ngành chính gồm:
• Thiết kế Đồ họa
• Thiết kế Nội thất
• Thiết kế Tạo dáng sản phẩm
• Thiết kế Thời trang
• Lý luận lịch sử Design
Bên cạnh đó, khoa Design còn có các hoạt động, sự kiện nổi bật được duy trì tổ chức hàng năm như: Lễ hội truyền thống từ năm 2007 đến nay, Thực tế cơ sở mỹ thuật tại Đà Lạt, Tp. HCM, Triển lãm Mỹ thuật & Thiết kế chủ đề Gương, Hướng nghiệp,.. tạo điều kiện phát triển mọi khả năng của sinh viên đã và đang học.

Integrating with the general trend of the world today, the philosophy of 'Design for sustainable development' is chosen by us as the fundamental criterion to train designers for the future. Along with the main skills in the field of design expertise, the courses are designed to train students with rich skills to support the practical work process such as: research skills, technical skills. communication and presentation skills, planning skills, teamwork skills, composition skills.
The Faculty currently trains 5 main groups of disciplines including:
• Graphic design
• Interior design
• Product Design Design
• Fashion Designer
• Design history theory
Besides, the Faculty of Design also has outstanding activities and events that are maintained every year such as: Traditional festivals from 2007 to present, Actual art facilities in Da Lat, City. Ho Chi Minh City, Exhibition of Fine Arts & Design with Mirror theme, Career, .. creating conditions to develop all abilities of students who have been and are studying."

We are in the process of receiving topics from Enterprises for next year's graduation projects. We appreciate your support and collaboration

bottom of page