top of page

VDAS Design Summit 2021 | Diễn đàn thiết kế 2021

Updated: Mar 31, 2021

Finally, VDAS Design Summit on January 08 has finished with many useful sharing about #Design_Thinking | #Branding | #Design_Innovation | #Design_Education from our Speakers and networking activity to meet and display products between the top Vietnamese and International companies. However, this is not THE END! VDAS Design Summit will be the BEGINNING of various expected activities from VDAS Design Association in 2021.


VDAS would like to send sincere thanks to the sponsorship from ConceptD, PNJ, and our business partner, the greatest support of Panelists, domestic and international organizations, media partners as well as the attendance of over 200 guests from many different fields at VDAS Design Summit “The Power of Creative Entrepreneurship”. We look forward to meeting again our Vietnamese Creative Community in the new plans of VDAS in 2021.


VDAS Design Summit ngày 08/01/2021 cũng đã khép lại cùng với nhiều sự chia sẻ bổ ích về Tư Duy Thiết Kế | Xây Dựng Thương Hiệu | Giáo dục Thiết Kế | Cải tiến Thiết kế từ các Diễn giả đẳng cấp trong nước & quốc tế, cùng networking gặp gỡ giữa 300 khách mời là các CEO & Doanh nghiệp thiết kế hàng đầu và trưng bày sản phẩm giữa các Doanh nghiệp - các công ty thiết kế...Tuy nhiên, đây không phải là KẾT THÚC!


Đây chính là sự MỞ ĐẦU cho các hoạt động thường niên đáng được mong chờ từ Hiệp hội VDAS trong năm 2021 này

.

Comments


bottom of page