top of page

Item List

Founder & Editor in Chief | ArchDaily

Mr. DAVID BASULTO

President | VDAS Design Association HCMC Vietnam.

Mr. HỒ TẤN DƯƠNG

CEO | The OPAL Award / London

Mr. JESPER THOMSEN

CEO, Founder | Competitions.archi

Mr. MARCIN HUSARZ

Vice President of VDAS Design Association HCMC Vietnam.
Vice Dean of Faculty of Architecture and Fine Arts, Ho Chi Minh City University of Technology - HUTECH

Mr. NGUYỄN XUÂN PHÚC

President | JID Japan Interior Architects and Designer's Association
Member | Japan by Commercial Environmental Design Association / Japan Commercial Environmental Design Association.
Board | Asia-Pacific Space Designers Association

Mr. NIWA HIROYUKI

IFI President-Elect (Finland)        
Senior Interior Architect, Synopsis Architects Ltd.
Served as Chairman for Sisustusarkkitehti SIO / TaM, the association of Finnish interior architects until 2021

Mr. TATU AHLROOS

Chairman of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong Lam Dong Hospitality Joint Stock Company

Mr. TRẦN MẾN

Vice Chairman of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong Hospitality Joint Stock Company

Mr. ĐẶNG HUỲNH ANH TUẤN

Nhà sáng lập - Chủ tịch | Tập đoàn TTC
Nhà sáng lập - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Giáo sư Danh dự | Trường Đại học Southern California
Giáo sư Danh dự | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Giáo sư Danh dự | Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Chủ tịch | Câu lạc bộ Thương hiệu Việt (VBC)
Thành viên Hội đồng Trường | Đại học Y Dược TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thành viên Hội đồng sáng lập | Chương trình “Phát triển hạt giống lãnh đạo doanh nghiệp” (IPL)

Mr. ĐẶNG VĂN THÀNH

Founder & CEO | VMARK Vietnam Design Week & Award.
Vice President | VDAS Design Association HCMC Vietnam.

Mrs. DANH TRẦN

Deputy General Director of Thanh Thanh Cong Hospitality Joint Stock Company

Ms. CHÂU THỊ KIM PHƯỚC

Chairman of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong Hospitality Joint Stock Company

Ms. PHAN THỊ HỒNG VÂN

Former Executive Director of the School of Architecture | University of Nevada
Founding Partner | si_architecture + urban design

Prof. Dr. STEFFEN LEHMANN

Director | SIA First Class Architect's Design Office
Board | JID Japan Interior Architects and Designer's Association
Member | Japan Society for Interior Studies
Asia-Pacific Space Designers Association Education Policy Committee
Founder | TuTuMu Exhibition Milano
Founder | Design Conference

Prof. KOJI SAKAI

President | APDC Awards for Elite.
Asia Pacific Design Center.
Professor at China Academy of Art

Prof. PATRICK FONG

Hiệu trưởng | Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp

Ts. PHẠM HÙNG CƯỜNG

bottom of page